Samen iets moois maken

Maliebaan45 is mijn eigen thuis. Het is de plek waar vanuit ik onderneem. Met Kessels & Smit en ook met Maliebaan45. De kern van mijn werk is om mensen te helpen samen iets moois te maken. En het liefst ook iets innovatiefs. Ik doe dat in organisaties. Plekken zijn daarin bepalend. In een lelijke omgeving is het lastiger om iets moois te maken.

Maliebaan45 is zo’n mooie plek. Er ontstaan dan ook mooie ontmoetingen, die hoef ik eigenlijk niet eens te regisseren. Het gaat over het bieden van de juiste omgeving. Een omgeving maak je door middel van architectuur, inrichting en stijl. Maar belangrijker is misschien nog wel de manier waarop de mensen er met elkaar omgaan. Je maakt even een praatje, je bent geïnteresseerd in de ander, je maakt een kop koffie voor iemand anders. Dat zijn de kleine dingen die van Maliebaan45 een mooie plek maken.

Als ondernemer van Maliebaan45 houd ik me bezig met het plannen van lunches waarbij bewoners van Maliebaan45 elkaar kunnen ontmoeten. En ik initieer diners, waar een diversiteit van gasten aanschuift. Bijvoorbeeld rond een thema: ondernemen, innoveren, leiderschap, of iets anders.

Persoonlijk vind ik het belangrijk dat we als Maliebaan45 onze geschiedenis kennen. Ons pand staat ook niet los van haar omgeving. Maliebaan45 was er al voordat ik geboren was. En zal waarschijnlijk ook langer blijven bestaan. Dit besef maakt mij gelukkig: Even deel uit te maken van de geschiedenis van dit pand, om daar mensen bij elkaar te brengen, zodat ze samen iets moois kunnen maken.