4 keer per jaar netwerkbijeenkomsten voor vrijwilligers en partners van Utrecht in Dialoog. Basistrainingen dialoog begeleiden, workshops dialoog organiseren en speciale bijeenkomsten.

Waarom dialoog?
Utrecht in Dialoog is een initiatief van mensen en organisaties in Utrecht die door dialoog Utrechters willen verbinden, verrijken en versterken. Mensen die elkaar niet vanzelf tegenkomen met elkaar in gesprek brengen. Door in kleine groepen ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, echt naar elkaar te luisteren en gezamenlijk onderzoek ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en het benoemen van persoonlijke acties. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers draagt bij aan het vergroten van inzicht en vormt de basis voor prettiger samenleven, wonen en werken.

Wat is een dialoog?
Een dialoog is een gesprek tussen mensen waarin een vrije gedachtenwisseling plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten kan leiden bij betrokkenen. Een openhartig gesprek over ervaringen, dromen en mogelijkheden dat bijdraagt aan verbondenheid. Ontmoeting door wezenlijke nieuwsgierigheid staat voorop. Écht luisteren ligt aan de basis hiervan. In een dialoog ga je werkelijk met elkaar in gesprek. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Luisteren met aandacht en onderzoeken van de eigen oordelen zijn essentieel. Je spreekt voor jezelf, denkt niet voor een ander en geeft geen advies. De methodiek is gebaseerd op de Appreciative Inquiry, een methode voor waarderend veranderen door gezamenlijk onderzoek van ervaringen, en kent 4 stappen: 1) kennismaken, 2) ervaringen uitwisselen, 3) dromen/idealen delen en 4) iets doen om je ideaal/droom dichterbij te halen. Een dialoog moet je ervaren om te kunnen waarderen. Wil je deelnemen aan een dialoog? Schrijf je hier in.

Thema Verbinding
Utrecht in Dialoog organiseert dialoogbijeenkomsten rond diverse thema’s. Het centrale thema is in 2016 Verbinding. Het hele jaar door worden dialogen gefaciliteerd: ontmoetingsdiners, pietendialogen, kinderdialogen, dialogen in het onderwijs, wijk-, buurt- en straatdialogen en dialogen over de veranderende zorg. Op verzoek worden ook besloten dialogen gefaciliteerd, bv. met straatbewoners, moslimvrouwen, sportclubleden, professionals en teams. Iedere 4e donderdagvond van de maand is er een dialoog in de Centrale Bibliotheek op de stadhuisbrug:

  • 22 december: Feestelijk verbinden

In de Week van de dialoog (4 tot en met 13 november 2016) worden er in het hele land en door de hele stad dialoogtafels georganiseerd om mensen in gesprek met elkaar te brengen.

Netwerkbijeenkomsten
4 keer per jaar is er een netwerkbijeenkomst voor partners en vrijwilligers om elkaar beter te leren kennen, te ontmoeten, te inspireren, ervaringen, dromen, inzichten en plannen te delen. Bekijk hier de video-impressie van de netwerkbijeenkomst van mei.

Agenda netwerkbijeenkomst:

19:00 uur: inloop met koffie en thee
19:30 uur: welkom, speeddaten en bijpraten
20:30 uur: dromen pitchen en plannen maken (aan tafels)
21:30 uur: acties en afspraken delen
22:00 uur: afsluiting en borrel

Wil je ook actief worden bij Utrecht in Dialoog? Meld je hier aan voor de netwerkbijeenkomsten

Trainingen en workshops
Er zijn verschillende trainingen en workshops voor (aankomend) dialoogbegeleiders en voor partners en vrijwilligers die een dialoogtafel gaan organiseren. Onder meer de basistraining dialoog begeleiden voor mensen die zelf een dialoog willen gaan begeleiden, of hun kennis willen opfrissen. Kosten: €20,00, gratis voor studenten en U-pashouders. De workshop voor organisatoren bereidt voor op het organiseren van een dialoogbijeenkomst: keuze van een locatie en thema, het werven van deelnemers, de organisatie van de bijeenkomst en de follow-up. Je kunt je hier aanmelden voor een workshop Dialoog organiseren. Kosten: €20,00. Voor studenten en U-pashouders is deelname gratis.

Speciale bijeenkomsten
In samenwerking met diverse partners worden verdiepingsworkshops, expertmeetings en speciale dialoogbijeenkomsten georganiseerd. In 2016 de expertmeeting Verbinding onder Spanning, de workshop de kunst van het vragen stellen en De kunst van het luisteren, ook bij radicalisering en polarisatie. Ideeën, initiatieven, suggesties en vragen zijn van harte welkom.

Op de hoogte blijven?
Je kunt het nieuws ook op de website in de gaten te houden, of op facebook, twitter en LinkedIn

Meer weten?
Bezoek de website. Vragen of suggesties? Mail naar info@utrechtindialoog.nl of bel Wilma de Buck (06 43239104)

Sfeer impressie